نیمکت 3 نفره W6000

قیمت اصلی 89,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 87,203,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3نفره W3310

 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3 نفره انتظار W8110

قیمت اصلی 89,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 87,203,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • فریم فلزی نشیمن صندلی
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3 نفره انتظار W6120

قیمت اصلی 89,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 87,203,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3نفره انتظارW7120

قیمت اصلی 141,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 131,960,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • فریم نشیمن فلزی
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3 نفره W4120

قیمت اصلی 124,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 116,150,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3نفرهW1151

قیمت اصلی 132,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 123,590,000 ریال است.
 • کف و پشت فوم سرد
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • روکش چرم puبا خاصیت ضد سایش
 •  عدم افت ضخامت ،پودر شوندگي در اثر استفاده وتغيير شکل ناشي از آن در طول عمر صندلي
 • پایه و دسته فلزی باروکش نیکل کروم برای جلوگیری از زنگ زدگی
 • قابل ارائه بصورت 2،3و4نفره
 • روکش دسته انتگرال نرم
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3 نفرهWST3

52,900,000 ریال
 • کف و پشت فوم سرد تزریقی
 • فریم پلاستیکی ساخته شده از الیاف مخصوص
 • پایه نوردی با روکش نیکل کروم جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • تنوع رنگی روکش
 • قابل ارائه بصورت 2،3و 4نفره
 • 36ماه گارانتی

نیمکت 3 نفره صدف

38,620,000 ریال
 • فریم صندلی پلاستیکی ساخته شده از الیاف ویژه
 • تنوع رنگی به سلیقه مشتری
 • قابل ارائه بصورت 2 ،3و4نفره
 • مناسب اداره جات ،بیمارستانها،مطب پزشکان و سالنهای انتطار