صندلی مدیریت راشن مدل M950P

قیمت اصلی 88,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 80,000,000 ریال است.
 • فریم آبکاری طلایی
 • دسته فلزی با رویه فوم
 • پایه و پنج پر فلزی ورقی
 • مکانیزم دو دسته کلاجی
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M950

قیمت اصلی 83,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 75,500,000 ریال است.
 • فریم آبکاری کروم
 • دسته فلزی با رویه فوم
 • پایه پنج پر فلزی ورقی
 • مکانیزم دو دسته کلاجی
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راشن مدل M950B

قیمت اصلی 83,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 75,500,000 ریال است.
 • فریم رنگ پودری مشکی
 • دسته فلزی با رویه فوم
 • پایه پنج پر فلزی ورقی
 • مکانیزم دو دسته کلاجی
 • دارای جک تنظیم ارتفاع ۱۲ سانتی

صندلی مدیریت راحتیران مدل T3510

56,900,000 ریال59,900,000 ریال
 • رویه کف و پشت چرم و یا پارچه در رنگبندی متنوع
 • دسته ثابت رویه دسته انتگرال
 • مکانیزم دو دسته تیلت ۴ حالته
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی مشکی الکترواستاتیک

صندلی مدیریت راحتیران مدل T1159

64,300,000 ریال66,800,000 ریال
 • رویه کف و پشت چرم و یا پارچه در رنگبندی متنوع
 • دسته تنظیمی انتگرال
 • مکانیزم دو دسته سینکرون ۴ حالته
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی مدیریت راحتیران مدل T2315

قیمت اصلی 61,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,900,000 ریال است.
 • رویه کف چرم و یا پارچه
 • رویه پشتی مش(توری)
 • مکانیزم دو دسته تیلت ۴ حالته
 • زیر سری قابل تنظیم
 • دسته ثابت
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی مدیریت راحتیران مدل T2310

قیمت اصلی 64,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,700,000 ریال است.
 • رویه کف چرم و یا پارچه
 • رویه پشتی مش(توری)
 • مکانیزم دو دسته تیلت ۴ حالته
 • زیر سری قابل تنظیم
 • دسته ثابت
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی مدیریت راحتیران مدل T2415

قیمت اصلی 63,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 58,700,000 ریال است.
 • رویه کف چرم و یا پارچه
 • رویه پشتی مش(توری)
 • مکانیزم دو دسته سینکرون ۴ حالته
 • دسته تنظیمی
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی مدیریت راحتیران مدل T2410

قیمت اصلی 67,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 62,400,000 ریال است.
 • رویه کف چرم و یا پارچه
 • رویه پشتی مش(توری)
 • مکانیزم دو دسته سینکرون ۴ حالته
 • دسته تنظیمی
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم