میز کنفرانس فرامین مدل 515

43,700,000 ریال
  • صفحه روکش ملامینه ضد خش
  • پایه ام دی اف
  • ابعاد: طول 180cm ، عرض 90cm ، ارتفاع 77cm

میز کنفرانس فرامین مدل 508

123,470,000 ریال
  • صفحه روکش وکیوم (ممبران) و ملامینه ضد خش
  • پایه های میز به صورت باکس
  • ابعاد: طول 220cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 74cm

میز کنفرانس فرامین مدل 505

90,120,000 ریال
  • صفحه روکش وکیوم (ممبران) و ملامینه ضد خش
  • پایه ام دی اف
  • ابعاد: طول 210cm ، عرض 100cm ، ارتفاع 71cm

میز کنفرانس فرامین مدل 501

62,670,000 ریال68,150,000 ریال
  • صفحه روکش وکیوم (ممبران)
  • پایه ام دی اف
  • ابعاد سایز 1: طول 180cm ، عرض 90cm ، ارتفاع 73cm
  • ابعاد سایز 2: طول 210cm ، عرض 90cm ، ارتفاع 73cm

میز کنفرانس فرامین مدل 546

135,650,000 ریال
  • صفحه روکش ملامینه ضد خش
  • پایه فلزی
  • دریچه عبور کابل از جنس آلومینیوم
  • ابعاد: طول 220cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 77cm

میز کنفرانس فرامین مدل 567

125,190,000 ریال
  • صفحه روکش ملامینه ضد خش
  • نوار آلومینیومی
  • پایه به صورت باکس
  • ابعاد: طول 180cm ، عرض 90cm ، ارتفاع 75cm

میز کنفرانس فرامین مدل 510

298,950,000 ریال930,790,000 ریال
  • صفحه روکش ملامینه ضد خش
  • نوار آن از ترکیب (نوار pvc و آلومینیوم)
  • پایه های میز به صورت باکس می باشد
  • دریچه عبور کابل
  • ابعاد میز 10 نفره: طول 280cm ، عرض 135cm ، ارتفاع 76cm
  • تعداد نفرات به صورت 4 نفره در این مدل افزایش پیدا می کند و طول میز به ازای هر 4 نفر 140cm افزایش پیدا می کند.

میز کنفرانس فرامین مدل 547

171,240,000 ریال
  • صفحه ملامینه ضد خش
  • نوار دو رنگ (ترکیب pvc و آلومینیوم)
  • دارای محفظه الکتریک باکس با درب متحرک
  • ابعاد: طول 210cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 76cm

میز کنفرانس فرامین مدل 537

140,430,000 ریال
  • صفحه ملامینه ضد خش
  • نوار سه رنگ که ترکیبی از نوار pvc و نوار آلومینیوم
  • وی صفحه محفظه الکتریک باکس با درب متحرک می باشد
  • ابعاد: طول 180cm ، عرض 100cm ، ارتفاع 75cm