نمایش 1–9 از 23 نتیجه

صندلی کارشناسی آفو مدل 028B

قیمت اصلی 50,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 47,500,000 ریال است.
 • کلاف چوبی
 • فوم طبی
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع
 • مکانیزم دو دسته
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی مدیریت آفو مدل H9103

قیمت اصلی 61,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 58,800,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع
 • روکش دسته انتگرال
 • جا کمری متورم
 • مکانیزم دو دسته

صندلی مدیریت آفو مدل M2010

قیمت اصلی 60,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,000,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • فوم گرم طبی
 • مکانیزم دو دسته
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت آفو مدل H904

قیمت اصلی 59,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,600,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • مکانیزم دو دسته
 • دارای جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت آفو مدل MJ41

قیمت اصلی 46,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 43,900,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • روکش دسته انتگرال
 • کف و پشت یک تکه با ابر 35 کیلوگرمی
 • مکانیزم دو دسته
 • دارای جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم مصنوعی ضد تعریق در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت آفو مدل H905

قیمت اصلی 59,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,600,000 ریال است.
 • دسته،پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع
 • مکانیزم دو دسته
 • پد دسته انتگرال

صندلی کارشناسی آفو مدل MC92

قیمت اصلی 36,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 34,200,000 ریال است.
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع
 • دسته و پایه کروم
 • فوم گرم
 • مکانیزم تک دسته

صندلی کارشناسی آفو مدل B2010

قیمت اصلی 54,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 51,600,000 ریال است.
 • پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دسته فلزی آبکاری کروم
 • جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی آفو مدل B9103

قیمت اصلی 55,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 52,800,000 ریال است.
 • دسته و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • روکش چرم ضد تعریق در رنگبندی متنوع
 • روکش دسته انتگرال
 • مکانیزم تک دسته