نمایش 1–9 از 32 نتیجه

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل الیکا

65,200,000 ریال
 • فوم سرد
 • پایه فلزی آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل الیکا

48,000,000 ریال
 • فوم سرد
 • پایه فلزی آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل اجلاس

71,700,000 ریال
 • فوم سرد
 • کلاف چوب روس
 • بدنه تمام فلز آبکاری کروم
 • روکش چرم در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل اجلاس

50,400,000 ریال
 • فوم سرد
 • کلاف چوب روس
 • بدنه تمام فلز آبکاری کروم
 • روکش چرم در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی کامپی سیستم مدل 3120

43,900,000 ریال
 • کف و پشت کلاف چوبی
 • کف و پشت فوم گرم
 • دسته قابل تنظیم در ۳ ارتفاع
 • رو دسته انتگرال
 • مکانیزم دو پداله
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع