نمایش 1–9 از 39 نتیجه

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل ساوین

قیمت اصلی 58,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,700,000 ریال است.
 • کف فوم سرد
 • کلاف سه لایه ۱۲ میل و چوب روس
 • پایه آهن و پی وی سی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل ساوین

قیمت اصلی 43,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 40,900,000 ریال است.
 • کف فوم سرد
 • کلاف سه لایه 12 میل و چوب روس
 • پایه آهن و پی وی سی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل رونا

قیمت اصلی 62,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,300,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل رونا

قیمت اصلی 46,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 43,800,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل رومینا

قیمت اصلی 63,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 60,500,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل رومینا

قیمت اصلی 46,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 44,400,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل الینا

قیمت اصلی 87,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 83,100,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه چوب راش رنگ فندقی و یا ماهگونی
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم دو نفره مدل آریانا

قیمت اصلی 59,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,500,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه و فریم فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری کامپی سیستم تک نفره مدل آریانا

قیمت اصلی 43,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 41,500,000 ریال است.
 • کلاف سه لایی 12 میل و چوب روس
 • پایه و فریم فلز با آبکاری کروم
 • کف فوم سرد
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع