میز کنفرانس پاچیرا

90,800,000 ریال
 • جنس صفحه و پایه تمام mdf
 • پایه های میزcncشده
 • دارای زیر دستی mdf
 • سایز 80*150
 • صفحه و پایه ضخامت 5سانت

میزکنفرانس ژینورا

78,100,000 ریال
 • جنس میز تمامmdf
 • صفحه میزcnc
 • سایزمیز80*150
 • دارای زیردستیmdf
 • پایه میز بصورت باکس برای استحکام بیشتر

میز اداری کنفرانس ایرانیان چوب مدل پرادو

کد محصول: میز کنفرانس پرادو
196,890,000 ریال492,580,000 ریال
 • جنس میز ملامینه ضدخش
 • قابل سفارش با متریال MDF
 • قابلیت تغییر رنگ میز
 • روکشHPLکاملا ضد خش
 • نوار دور میز 2میل شرکتی
 • ابعاد میز 15 نفره: طول 490cm ، عرض 280cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 19 نفره: طول 630cm ، عرض 280cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 23 نفره: طول 770cm ، عرض 280cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 27 نفره: طول 910cm ، عرض 280cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 31 نفره: طول 1050cm ، عرض 280cm ، ارتفاع 75cm

میز اداری کنفرانس ایرانیان چوب مدل اجلاس

کد محصول: میز کنفرانس مدل اشک
62,640,000 ریال90,760,000 ریال
 • جنس میز ملامینه ضد خش
 • قابل سفارش با متریال MDF
 • پایه میز بصورت Tیاباکس به انتخاب مشتری
 • دارای کانتر مخصوص پذیرایی
 • دارای تنوع رنگی به سلیقه مشتری
 • ابعاد میز 8 نفره: طول 190cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 10 نفره: طول 250cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 12 نفره: طول 320cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 75cm

میز اداری کنفرانس ایرانیان چوب مدل فانوس

کد محصول: ICMC116
29,710,000 ریال65,650,000 ریال
 • جنس میز ملامینه ضد خش
 • قابل تولید با متریال MDF
 • دارای تنوع رنگی بالا به انتخاب مشتری
 • نوارpvc دو میل شرکتی
 • ابعاد میز 6 نفره: طول 180cm ، عرض 80cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 8 نفره: طول 250cm ، عرض 110cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 10 نفره: طول 320cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 12 نفره: طول 390cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm

میز کنفرانس ایرانیان چوب مدل تارا

کد محصول: میز کنفرانس مدل تاران
42,690,000 ریال80,000,000 ریال
 • جنس میزملامینه ضد خش
 • قابل تولید با متریال MDF
 • پایه میز بصورت باکس
 • نمای پایه های گلاس
 • دارای رنگ بندی متنوع به سلیقه مشتری
 • نوار میز pvcدومیل شرکتی
 • ابعاد میز 6 نفره: طول 200cm ، عرض 80cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 8 نفره: طول 250cm ، عرض 100cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 10 نفره: طول 320cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 12 نفره: طول 400cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm

میزکنفرانس ایرانیان چوب مدل تیارا

کد محصول: ICMC114
42,150,000 ریال78,100,000 ریال
 • جنس میزملامینه ضد خش
 • قابل تولید با متریال MDF
 • پایه میز بصورت باکس
 • دارای رنگ بندی متنوع به سلیقه مشتری
 • نوار میز pvcدومیل شرکتی
 • ابعاد میز 6 نفره: طول 200cm ، عرض 80cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 8 نفره: طول 250cm ، عرض 100cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 10 نفره: طول 320cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 12 نفره: طول 390cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm

میز کنفرانس ایرانیان چوب مدل ایلیا

کد محصول: ICMC113
38,890,000 ریال74,200,000 ریال
 • جنس میز ملامینه ضد خش
 • قابل تولید با متریال MDF
 • صفحه میز 2رنگ(وسط، های گلاس)
 • لبه میز 5سانت
 • تنوع رنگی به سلیقه مشتری
 • نوار pvc2میل شرکتی
 • ابعاد میز 6 نفره: طول 200cm ، عرض 90cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 8 نفره: طول 250cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 10 نفره: طول 320cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm
 • ابعاد میز 12 نفره: طول 400cm ، عرض 120cm ، ارتفاع 75cm

میز کنفرانس ایرانیان چوب مدل اراز

345,340,000 ریال414,400,000 ریال
 • جنس میزملامینه ضد خش
 • قابل تولید با متریال MDF
 • صفحه میز تمام CNC
 • طراحی پایه میز بصورت باکس جهت استحکام بیشتر
 • تنوع رنگی بالا به سلیقه مشتری
 • نوار میزpvcدو میل