نمایش 1–9 از 52 نتیجه

مبل اداری انرژی دو نفره مدل B842

78,800,000 ریال
 • پایه فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری انرژی تک نفره مدل B841

52,500,000 ریال
 • پایه فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری انرژی دو نفره مدل B882

79,400,000 ریال
 • پایه فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری انرژی تک نفره مدل B881

52,900,000 ریال
 • پایه فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری انرژی دو نفره مدل B552

80,100,000 ریال
 • پایه فلزی با پوشش رنگ سنباده ای
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

مبل اداری انرژی تک نفره مدل B551

53,700,000 ریال
 • پایه فلزی با پوشش رنگ سنباده ای
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی انرژی مدل S509

40,700,000 ریال
 • دسته ثابت فلزی با پد انتگرال
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم

صندلی کارشناسی انرژی مدل S711P

40,500,000 ریال
 • دسته فلزی با پد انتگرال
 • مکانیزم تیلت
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی انرژی مدل S711

40,500,000 ریال
 • دسته ثابت فلزی با پد انتگرال
 • مکانیزم تیلت
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم