نمایش 10–18 از 38 نتیجه

صندلی مدیریت جوان مدل J707

قیمت اصلی 53,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 49,400,000 ریال است.
 • مکانیزم دو اهرمه
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J130A

قیمت اصلی 60,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,200,000 ریال است.
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • مکانیزم دو اهرمه
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J608A

قیمت اصلی 62,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,500,000 ریال است.
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • فریم ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع
 • دسته ثابت

صندلی مدیریت جوان مدل J750A

قیمت اصلی 62,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,500,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J760AN

قیمت اصلی 68,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 63,200,000 ریال است.
 • دسته دایکست
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J3070

قیمت اصلی 65,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,800,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • دسته تنظیمی
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J2017A

قیمت اصلی 55,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 50,600,000 ریال است.
 • دسته تنظیمی
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J2016A

قیمت اصلی 68,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 63,200,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 12 سانتی
 • دسته تنظیمی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت جوان مدل J2000

قیمت اصلی 81,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 74,700,000 ریال است.
 • مکانیزم سینکرون
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دارای جک تنظیم ارتفاع 8 سانتی
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع