نمایش 10–18 از 42 نتیجه

صندلی مدیریت تیراژه مدل 800

قیمت اصلی 61,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 58,000,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • رو دسته فوم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 2100KJ

قیمت اصلی 62,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,000,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • رو دسته روکوبی شده از جنس رویه
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 5100

قیمت اصلی 87,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 82,500,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • رو دسته روکوبی شده از جنس رویه
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 1100

قیمت اصلی 65,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 61,800,000 ریال است.
 • صندلی طبی
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • رو دسته روکوبی شده از جنس رویه
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 4000

قیمت اصلی 79,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 75,000,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • رو دسته رو کوبی شده از جنس رویه
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 5400

قیمت اصلی 87,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 82,500,000 ریال است.
 • فریم ، دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • رو دسته روکوبی شده از جنس رویه
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 6100

قیمت اصلی 93,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 88,100,000 ریال است.
 • طراحی بر اساس اصول ارگونومی
 • کف و پشت کامل فوم سرد
 • روکش دسته چرم
 • پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم

صندلی مدیریت تیراژه مدل 2000

قیمت اصلی 62,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,000,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی با آبکاری کروم
 • رویه دسته فوم انتگرال
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 900S

قیمت اصلی 63,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,900,000 ریال است.
 • پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دسته فلزی آبکاری کروم ، رویه فوم انتگرال
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع