نمایش 19–27 از 42 نتیجه

صندلی مدیریت تیراژه مدل 1000

قیمت اصلی 66,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 62,700,000 ریال است.
 • دسته ، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • رویه دسته فوم انتگرال
 • دارای جک تنظیم ارتفاع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 650

قیمت اصلی 57,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,300,000 ریال است.
 • دسته، پایه و پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • رو دسته از جنس و رنگ روکش
 • دارای جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی مدیریت تیراژه مدل 700KS

قیمت اصلی 60,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,100,000 ریال است.
 • دسته و پایه پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • رویه دسته فوم انتگرال
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع
 • دارای جک تنظیم ارتفاع

صندلی کارشناسی تیراژه مدل 1100K

قیمت اصلی 58,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,200,000 ریال است.
 • صندلی کارشناسی طبی
 • پایه پنج پر فولادی آبکاری کروم
 • دسته فولادی آبکاری کروم
 • رویه دسته فوم
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی تیراژه مدل 2000K

قیمت اصلی 58,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,200,000 ریال است.
 • پایه پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دسته فلزی آبکاری کروم
 • رویه دسته فوم انتگرال
 • روکش چرم مصنوعی در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی تیراژه مدل 900PK

قیمت اصلی 56,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 53,300,000 ریال است.
 • پایه پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • روکش چرم در رنگبندی متنوع
 • دارای جک تنظیم ارتفاع

صندلی کارشناسی تیراژه مدل 900KS

قیمت اصلی 58,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 55,200,000 ریال است.
 • پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دسته فلزی آبکاری کروم
 • رویه دسته انتگرال
 • دارای جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم در رنگبندی متنوع

صندلی کارشناسی تیراژه مدل 650K

قیمت اصلی 53,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 50,500,000 ریال است.
 • پنج پر فلزی آبکاری کروم
 • دسته فلزی آبکاری کروم
 • رو دسته از جنس رویه صندلی
 • جک تنظیم ارتفاع
 • روکش چرم در رنگبندی متنووع